Životna sredina


U cilju smanjenja potrošnje goriva i emisije štetnih gasova naša vozila su opremljena sa EURO 3, EURO 4 i EURO 5 motorima koji uz pomoć AD Blue-a, znatno štede pogonsko gorivo i čuvaju životnu sredinu.

Imamo u planu nastavak praćenja i nabavke vozila sa novim tehnologijama koja će smanjiti emisiju štetnih gasova i buke.

 

 

 

Nalog za profakturu
transporta
Podaci o vašem preduzeću:
Naziv:
Adresa:
Mesto:
Telefon:
E-mail:
Podaci o transportu:
Od:
Do:
Težina:
Ostalo:

MEGGA DOO
ul. Vojvode Mišića 7
SRB 31210 Požega

matični broj: 17545817
PIB: 103229332

tel: + 381 31 715 690
fax: + 381 31 715 729

na vrh strane