Kontakt


Preduzeće za međunarodni
transport i špediciju

MEGGA doo Požega

Vojvode Mišića 7
SRB 31210 Požega
Srbija

tel: + 381 31 715 690
fax: + 381 31 715 729

e-mail:

megga.dragan@gmail.com


megga.sneza@gmail.com

   
 

- Potvrda o PDV-u (pdf)

- Uverenje o osposobljenosti za međunarodni transport (pdf)

 

 

 

Nalog za profakturu
transporta
Podaci o vašem preduzeću:
Naziv:
Adresa:
Mesto:
Telefon:
E-mail:
Podaci o transportu:
Od:
Do:
Težina:
Ostalo:

MEGGA DOO
ul. Vojvode Mišića 7
SRB 31210 Požega

matični broj: 17545817
PIB: 103229332

tel: + 381 31 715 690
fax: + 381 31 715 729

na vrh strane